Juridische documenten

Met juridische documenten bedoelen we documenten die wettelijk zijn vastgelegd, zoals wetten, Europese richtlijnen, Europese verordeningen , provinciale verordeningen, gemeentelijke verordeningen, waterschapskeur.

Op www.overheid.nl zijn de meest actuele versies van alle wet- en regelgeving te vinden zoals: