Implementatierichtlijnen

Met implementatierichtlijnen bedoelen we formele richtlijnen vanuit de rijksoverheid of Europese overheid voor implementatie van de KRW (zoals bepalen van doelen en maatregelen, opstellen SGBP's, vormgeving participatieproces): maatlatten, referenties, protocollen, European guidances.