Artikel 5 rapportage Eems Dollard

Een beschrijving op hoofdlijnen van de huidige situatie van het oppervlaktewater in het internationale Eems-Dollard stroomgebied. Met een algemene beschrijving van het gebied, de oppervlaktewateren, de belangrijkste menselijke belastingen en een inschatting van de effecten ervan. Ook worden de gebieden die in aanmerking komen voor bijzondere bescherming omschreven.