Achtergrond Trendbepaling

In het protocol T&T grondwater 2019 is in Bijlage 1 uitgebreid de wijze van trendbepaling in grondwaterlichamen beschreven. Onderstaand vindt u de oude voorgaande handreiking trendbepaling.