Dataflow

Deze pagina bevast verouderde informatie. De pagina is onder constructie.

Structureren meetgegevensTijdens de eerste planperiode bleek de dataflow een knelpunt. Hiernaast vindt u daarvan de achtergrondinformatie en het plan om de dataflow te stroomlijnen. Het zogenaamde ‘structureren van meetgegevens’ of ook wel ‘van peilbuis tot portaal’. Dit wordt parallel met het Informatiehuis Water uitgewerkt.