RH (2007) Analyse en harmonisatie KRW maatregelen grondwater

De centrale doelstelling van het project was om op landelijk niveau de KRW maatregelen voor grondwater te verzamelen, te analyseren en te harmoniseren.

Voorliggend rapport beschrijft de achtergronden van de verzamelde grondwatermaatregelen en het overzicht van de
aangeleverde maatregelen tot en met november 2007.