Samenvatting SGBP's 2016-2021

In december 2015 zijn de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Rijn, Maas, Schelde en Eems vastgesteld. Deze plannen gaan over waterkwaliteit en zijn onderdeel van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ze geven de richting aan voor het werken aan schoon en gezond water in de komende 6 jaar. In deze publicatie vindt u een overzicht van de belangrijkste punten uit deze plannen.