Regionale Waterplannen

Rijk en provincies leggen gebruiksfuncties van het rijkswater en het regionaal water die wettelijk moeten worden verankerd (met name vanuit Europese regelgeving) vast in hun waterplannen. Het rijk doet dit voor de rijkswateren (in het Nationaal Waterplan), de provincie voor de regionale wateren (in het Regionaal Waterplan). De provinciale waterplannen maken soms onderdeel uit van omgevingsplannen of -visies.