RIVM (2007) Stroomlijnen van gegevens en informatie grondwater

Nederland beschikt over goede meetnetten die bij diverse beheerders, zoals provincies en
gemeenten, zijn ondergebracht. Het is belangrijk dat het gehele systeem van meten,
gegevens opslaan en rapporteren aan de EU doeltreffend werkt. Onderzocht is welke gegevens- en
informatiestromen er in dit systeem bestaan en in hoeverre die in Nederland verder gestroomlijnd moeten
worden.