Brochure De Beslisnota in een Notendop

De Beslisnota ‘Schoon en gezond water in Noord-Nederland’ is in deze brochure in 11 vragen samengevat. Deze vragen zijn aangevuld met handige kaartjes en tabellen en een aantal interviews met betrokkenen. In dit boekje vindt u ook een overzicht van alle ‘vaktermen’ en afkortingen die worden gebruikt en een overzicht van de websites waarop u meer kunt lezen over de Europese Kaderrichtlijn Water.