Nieuwsbrief Groningen Drenthe Leeft met Water

Dit is een uitgave van de Stuurgroep Water 2000+, waarin de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland, LNV Noord, VROM-Inspectie Noord, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingbedrijf Drenthe, en de Drentse en Groningse gemeenten samenwerken aan verbetering van de waterhuishouding in Groningen en Noord- en Oost-Drenthe.