Nieuwsbrief Beheerplan Waddenzee en Eems-Dollard

Tientallen sleutelfiguren en nog veel meer deskundigen werken samen aan een beheerplan voor de Waddenzee en een beheerplan voor de Eems-Dollard. Tijdens dit traject, dat loopt tot in 2009, biedt deze Nieuwsbrief met regelmaat
informatie over de voortgang.