Achtergrond doc NL-DL definitief 2802051

Kenmerken stroomgebied Deelstroomgebied Eems-Dollard estuarium. Versie 2.0 28 februari 2005. Dit document geeft de begrenzing van het Eems-Dollard stroomgebied aan, en geeft een overzicht van de verschillende oppervlaktewaterlichamen binnen dit gebied. Van elk wordt aangegeven tot welke categorie en type het behoort en of het om ene natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig water gaat.