Nieuwsbrief Waterbericht december 2014

Nieuwsbrief Waterbericht Rijn-Oost december 2014. Onderwerpen onder andere: Interview met voorzitter Cnossen van de Klankbordgroep, inspraak op waterplannen en nieuwe mogelijkheden voor vismigratie.