Nieuwsbrief Waterbericht Mei 2011

De nieuwsbrief Waterbericht geeft informatie over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water in Rijn-Oost en over onderwerpen die in het RBO Rijn-Oost aan de orde komen. Dit is de editie van mei/juni 2011.