Samenvatting Adviesnota Rijn-Oost 2008

Bestuurlijke samenvatting Adviesnota Rijn-Oost. Vastgesteld door het RBO Rijn-Oost in 2008. Input voor SGBP-1 en de waterplannen van waterschappen en provincies.