Advies Comite van Regio's EU-richtlijn bescherming grondwater

Advies van het Comité van de Regio's over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging(2004/C 109/06)