Richtlijn Prioritaire Stofffen 2013/39/EU

Richtlijn 2013/39/EU is op 24 augustus 2013 gepubliceerd in Pb EU L226 en dient voor 14 september 2015 geïmplementeerd te zijn. Implementatie zal geschieden door een Wijziging Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

Richtlijn 2013/39/EU vervangt de richtlijn 2008/105/EG.