Richtlijn 2008/105/EG milieukwaliteitsnormen

RICHTLIJN 2008/105/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 16 december 2008
inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG