Emissiedata gebiedsprocessen 2013

In de spreadsheet 'Emissies van stoffen per waterlichaam' staan de resultaten van emissieberekeningen voor alle waterlichamen in Nederland. Deze gegevens kunnen door de waterbeheerders worden gebruikt voor de factsheets en de gebiedsprocessen 2013/2014. In deze spreadsheet is onderscheid gemaakt tussen directe belasting (rechtstreeks op het waterlichaam) en interne belasting (via kleine greppels, slootjes en dergelijke). De spreadsheet en een gedetailleerd rapport over de emissies van stoffen per waterlichaam zijn te vinden aan de rechter zijde van deze pagina. De spreadsheet is te downloaden als een ingepakt (zip) bestand.

In de spreadsheet zit een tabblad met taartdiagrammen. Met dit tabblad kan een gewenst taartdiagram samengesteld worden voor bijvoorbeeld een normoverschrijdende stof. Deze informatie kan gebruikt worden om in te voegen in de factsheet. Tip: kies dan voor het taartdiagram met de direct en interne belasting samen. Het kan zijn dat dit tabblad niet direct werkt door de beveiligingssoftware op de computer. Volg in dat geval de roodgekleurde aanwijzing in het tabblad om dit op te lossen.

In de spreadsheet zit ook een tabblad met een overzicht van de significante belastingen vanuit bepaalde emissiebronnen in een waterlichaam. Hiervoor zijnstoffen geselecteerd waarbij sprake is van overschrijding van de norm in het betreffende waterlichaam. De grens van significantie is vervolgens gelegd bij een relatieve bijdrage van meer dan 10%. Deze informatie kan gebruikt worden om de factsheets aan te vullen met significantie belastingen (via KRW portaal).

Deze spreadsheet is het resultaat van nauwe samenwerking tussen Deltares, IHW, RWS WVL en enkele waterbeheerders.