Stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015

De Ministerraad heeft op 27 november 2009 de stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015 van Eems, Maas, Rijndelta (Nederlandse deel) en Schelde definitief vastgesteld (inclusief de Nota van Antwoord Inspraak stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015).

Aan de rechter zijde van deze pagina kunt u de stroomgebiedbeheerplannen en de bijborende documenten vinden.

Er zijn voor alle stroomgebiedbeheerplannen kaarten, bijlagen en bijbehorende documenten beschikbaar (via de stroomgebiedbeheerplannen aan de rechter zijde te benaderen). Daarnaast zijn er verschillende achtergronddocumenten te downloaden (zie rechter zijde). Het gaat hierbij ondermeer om de documenten die in de literatuurlijst worden vermeld.

Electronische rapportage

De stroomgebiedbeheerplannen zijn electronisch gerapporteerd naar de EU. In december 2012 is ook de voortgang van KRW maatregelen naar de Europese Commissie gerapporteerd. De leesbare versie van deze electronische rapportages kunnen hier worden gedownload:

Stroomgebiedbeheerplannen

Voortgang maatregelen

Internationale delen A

Voor meer informatie over de internationale delen (delen A) kunt u terecht bij de onderstaande websites of kijk onder het kopje "Documenten" op deze pagina: