Overeenkomst zeehonden Waddenzee

De Overeenkomst zeehonden Waddenzee is een overeenkomst die is aangenomen in het kader van het Verdrag van Bonn. Het doel van de Overeenkomst is de bescherming van de gewone zeehond (Phoca vitulina) in de Waddenzee. De Overeenkomst is gesloten tussen Nederland, Denemarken en Duitsland.

De Overeenkomst bepaalt dat het toepassinggebied van de Overeenkomst het watergebied is dat bekend staat onder de naam Waddenzee, met inbegrip van alle zandbanken, en kustgebieden in de Noordzee van Denemarken, Duitsland en Nederland tussen de Blaavandshuk in het noorden en Den Helder in het westen. Onder de Overeenkomst strekt het kustgebied zich in het algemeen uit tot 3 zeemijl van de basislijn.

Om het doel van de Overeenkomst te verwezenlijken zullen de partijen samenwerken om te komen tot een gunstige instandhoudingstatus van de zeehondenpopulatie. De Overeenkomst verplicht de partijen tot het doen van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de zeehondenpopulaties en verplicht hen het vangen van zeehonden te verbieden, al zijn hier enige uitzonderingen op gegeven. De Overeenkomst stelt dat de partijen het leefmilieu van de zeehonden dienen te beschermen en hiertoe beschermde gebieden in zullen stellen in het toepassingsgebied van de Overeenkomst. De partijen verbinden zich om vervuiling van het toepassingsgebied van de Overeenkomst verder te verminderen. Specifieke verplichtingen die de partijen zullen nemen zijn opgenomen in het derde beheersplan (2007-2010) opgesteld in het kader van de Overeenkomst. Dit beheersplan bevat ook maatregelen voor de bescherming van de grijze zeehond (Helichoerus grypus).

(Bron: Noordzeeloket.nl)


Documenten Noordzeeloket