Verdragen

Op de het Nederlandse deel van de Noordzee gelden internationale verdragen. Het betreft overeenkomsten tussen verschillende landen over een specifiek onderwerp. Op de Noordzee variëren die van milieubeschermingsverdragen zoals het verdrag van Bern tot scheepvaart verdragen zoals het MARPOL verdrag. Na ratificatie door Nederland dienen bepalingen uit deze verdragen opgenomen (geïmplementeerd) te worden in de Nederlandse wet- en regelgeving.