OSPAR

Verdrag voor de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (sinds 1972).

Doel en taken van het OSPAR verdrag

Samen te werken om de zeeën te beschermen en daarmee de gezondheid van de mens te waarborgen.
Specifiek in de volgende werkgebieden:

1. Biodiversiteit
2. Eutrofiëring
3. Gevaarlijke stoffen
4. Off-shore olie en gas industrie
5. Radioactieve stoffen
6. Assessment en Monitoring

Hoe? door duurzaam beheer van de zee:

  • Voorkomen van vervuiling
  • Beschermen van de zee tegen schadelijke gevolgen van menselijke activiteiten
  • Stimuleren van duurzaam gebruik van de zee

Welke landen doen mee:

15 landen: België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De EU is ook verdragspartij.

Resultaten:

  • Gezamelijke beoordeling van de kwaliteit van de zee, in zgn. 'Quality Status Reports'
  • Sterke reductie in de toestroom van m.n. fosfor en zware metalen
  • Sterke vermindering van radioactieve lozingen van kerncentrales
  • Beperking van lozingen van olie- en gasplatforms
  • Verbod om voormalige olie- en gasplatforms te dumpen
  • Ecologische kwaliteitsdoelstellingen voor de Noordzee
  • Een groeiend netwerk van beschermde gebieden op zee

Links