EU regelgeving

Op de Noord- en Waddenzee geldt ook Europese regelgeving. Op gebieden waar een EU lidstaat jurisdictie heeft, geldt tevens de EU regelgeving. Deze regelgeving dient te zijn vastgelegd of opgenomen (geïmplementeerd) in de nationale wetgeving. Indien dit niet is gebeurd of in onvoldoende mate dan heeft de EU regelgeving rechtstreekse werking. In het verleden is dit voorgekomen bij de niet afdoende implementatie van de Vogelrichtlijn. Hiermee is ook duidelijk geworden dat EU regelgeving boven de nationale wetgeving staat. EU regelgeving op de Noordzee heeft voornamelijk betrekking op waterkwaliteit, natuur en milieu en visserij. Het visserijbeleid grotendeels op Europees niveau bepaald.