Eems

Internationale samenwerking ten behoeve van de KRW-coordinatie in het stroomgebied van de Eems.

Sinds

2000, bij het van kracht worden van de KRW (Kaderrichtlijn water)

Doel

Internationale coördinatie en afstemming bij de implementatie van de KRW.

Wie maakt deel uit van het overleg?

ISE (Internationale Stuurgroep Eems): Duitsland (Niedersaksen en Noordrijn-Westphalen) en Nederland, en voor het Eems-Dollard-gebied ook de Subcommissie G van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie.

Hoe?

Internationaal overleg, ondersteund door het secretariaat Eems te Meppen (Duitsland).

Huidige opgaven

  • Vermindering van belastingen door toevoer van stoffen uit puntbronnen en diffuse bronnen (bijvoorbeeld door de aanleg van effectieve oeverstroken);
  • Verbetering van de hydromorfologie en de daarmee samenhangende afvoerdynamiek (bijvoorbeeld door het verwijderen van oeververdedigingen) en
  • Vergroting van de passeerbaarheid van wateren (bijvoorbeeld door de aanleg van vistrappen bij stuwen.

Links