Handreiking beoordeling van lozingen gericht op bescherming drinkwaterkwaliteit beschikbaar

Chemische waterkwaliteit is erg actueel. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een handreiking beoordeling lozingen gericht op de bescherming drinkwaterbronnen opgesteld.

Deze handreiking (pdf, 1 MB) volgt de aanpak van het Handboek Immissietoets. Toch is de handreiking een zelfstandig leesbaar document.

De handreiking geeft nadere invulling specifiek gericht op toetsing van emissies op eventuele gevolgen voor benedenstroomse drinkwaterinnamepunten. Dit gebeurt met het accent op opkomende stoffen, waarvoor nog geen norm beschikbaar is.

De handreiking wordt later dit jaar geïntegreerd in het handboek immissietoets. Binnen het Handboek Water is deze handreiking terug te vinden op de pagina van het toetsingskader vergunningverlening.