Start landelijk tweejarig implementatietraject

Gemeenten en provincies zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-taken. De vorig jaar vastgelegde VTH-kwaliteitscriteria 2.1 vormen de basis voor de minimale kwaliteit van de uitvoering.

Voldoen aan de kwaliteitscriteria gaat niet vanzelf. Daarom start er een landelijk tweejarig implementatietraject. Gemeenten en provincies slaan in dit traject de handen ineen. VNG en IPO hebben afgesproken dat provincies en gemeenten samen de implementatie van de kwaliteitscriteria bevorderen. Tjeerd van der Wal, provinciesecretaris van de provincie Flevoland en Wim-Joost Licht, gemeentesecretaris van de gemeente Hengelo nemen samen de rol van trekker en opdrachtgever op zich. Ook is er een landelijk kernteam samengesteld, die het traject faciliteert. Het traject start met het invullen van de zelfevaluatietool.

Meer informatie vindt u hier.