7. Toezicht en handhaving groene wetten

Deze activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreft kernactiviteiten van toezicht en handhaving.
  1. Maken van een risicoanalyse en indien nodig vertalen naar situatie specifiek toezichtsplan met risico's, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.
  2. Voorbereiden op basis van openbare en situatie specifieke bronnen en uitvoeren controles ter plaatse.
  3. Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.
  4. Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.
  5. Behandelen klachten, meldingen (ongewone voorvallen) en verzoeken tot handhaven.
  6. Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.