4. Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening

Deze activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreft kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie.

 1. Uitvoeren toezicht aan de hand van vergunningstekeningen, voorwaarden en geldende planologische regels:
  a. toezicht houden op de uitvoering van de bouw
  b. toezicht houden bij bestaande bouw
  c. toezicht houden op sloopwerkzaamheden, exclusief asbest
  d. toezicht houden op de naleving van veiligheidsvoorschriften
  e. toezicht op de naleving van brandvoorschriften
  f. toezicht houden op het gebruik van gebouwen
  g. toezicht houden op het gebruik van gronden
  h. toezicht houden op werken/werkzaamheden.
 2. Inschakelen van specialist voor complexe situaties en beoordelen toepasbaarheid advies van specialist.
 3. Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken.
 4. Handhaven bij geconstateerde overtredingen.
 5. Verzorgen van de gereedmelding van aanleg, bouw en/of sloop.
 6. Behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven.