25. Exploitatie en planeconomie

Deze activiteiten kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij.

  1. Opstellen, adviseren over de besluitvoering en het uitvoeren van plannen m.b.t. grondexploitaties.

  2. Opstellen van haalbaarheidsanalyses, exploitatiebegrotingen, varianten afwegingen, rendementsberekeningen, begrotingen voor projectontwikkeling etc.

  3. Beoordelen van de effecten van de grondexploitatiewet en opstellen effectrapportages.