21. Geluid

Deze activiteit 7 moet binnen de overheid uitgevoerd worden. Activiteiten 1 t/m 6 en 10 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over minimaal één medewerker die beschikt over de deskundigheid nodig voor activiteiten 8 en 9.

  1. Uitvoeren geluidsonderzoeken en daarover adviseren.

  2. Inventariseren en controleren van invoergegevens.

  3. Opstellen en controleren van rekenmodellen.

  4. Bewerken van gegevens en databestanden met o.a. GIS.

  5. Bewerken van de berekeningsresultaten en toetsen aan de wet- en regelgeving en rapporteren.

  6. Beoordelen/toetsen van metingen in het kader van handhaving.

  7. Afgeven hogere waarde ontheffing.

  8. Beoordelen noodzaak voor onderzoek en beoordelen rapportages in het kader van de vergunningverlening, toezicht en het nemen van een afwijkingsbesluit.

  9. Adviseren over geluidsaspecten (inclusief hanteren voorschriften).

  10. Uitvoeren van trillingsonderzoeken.