16. Bouwakoestiek

Onderstaande activiteiten 1 t/m 4 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over minimaal één medewerker met de deskundigheid nodig voor activiteit 1.

Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie.

 1. Controleren aan de hand van meting of de norm wordt gehaald.

 2. Beoordelen van een aanvraag door middel van:

  a. de effecten van verschillende bouwkundige oplossingen op de geluidwering van de gevel beoordelen en een ingediende berekening interpreteren en controleren;

  b. de geluidwering van constructies tussen woningen beoordelen en toetsen aan het Bouwbesluit

  c. de nagalm in een gemeenschappelijke ruimte bepalen;

 3. Toezicht uitvoeren op de akoestische aspecten van het bouwplan.

 4. Beoordelen bouwlawaai en trillingshinder:

  a. beoordelen ontheffingaanvraag;

  b. beoordelen of onderzoek nodig is, het (laten) uitvoeren van onderzoek en beoordelen onderzoek;

  c. ondersteunen bij toezicht en handhaving.

 5. Beoordelen noodzakelijkheid ontheffing bouwlawaai en trillingshinder.