Kengetallen VTH Wabo

Vergunningverlening Toezicht en Handhaving roept om kengetallen voor de te verrichten werkzaamheden.

De Handreiking methode voor het opstellen van (lokale) kengetallen VTH Wabo biedt handvatten voor het opstellen van eigen lokale kengetallen. Kenniscentrum InfoMil stelde de handreiking op in opdracht van Rijkswaterstaat.

De Wabo-activiteiten staan door diverse ontwikkelingen volop in de belangstelling.

Diverse vraagstukken vragen om een reflectie op de huidige manier van werken.

Dat zijn onder meer: leges, (private) kwaliteitsborging, invoering van kwaliteitscriteria, gemeentelijk op te stellen kwaliteitsplannen, het uitvoeringsniveau. Het werkveld mist op een aantal plaatsen een goede koppeling met werkvoorraad en bijbehorende kengetallen. Zoals bijvoorbeeld: Hoeveel inspanning kost de uitvoering van een taak?

Door deze cijfers zijn de kosten - personeel en materieel - van een bestuurlijk ambitie in beeld te brengen. Dit zorgt voor een goede besluitvorming.

Aan de hand van de cijfers is het mogelijk de VTH-organisatie op efficiency te sturen. Managers kunnen zo hun afspraken met het bestuur waarmaken. Een juiste methodiek voor het ontwikkelen/opstellen van kengetallen helpt daarbij. Het levert een betere input aan landelijke trajecten over vernieuwing toezicht en risicogerichte Vergunningverlening Toezicht en Handhaving.

Handreiking methode voor het opstellen van (lokale) Kengetallen VTH WABO (pdf, 610 kB)