Format voor verbeterplan VTH-kwaliteitscriteria beschikbaar

Fase 1 van het landelijk implementatietraject VTH-kwaliteitscriteria is bijna afgelopen. Mogelijke verbeterslagen moeten worden vastgelegd in een verbeterplan.

De organisaties die wettelijke taken uitvoeren in het Wabo-domein en de aangehaakte wetten, zoals de Waterwet en de Natuurwetten, zijn druk aan de slag. Vóór 1 juni aanstaande moeten zij namelijk de zelfevaluatietool invullen. Daarna start fase 2: het opstellen van het verbeterplan. Op basis van de uitkomsten van de zelfevaluatie weet u op welke punten u voldoet aan de kwaliteitscriteria en waar nog verbetering nodig is. Als er nog verbeterslagen gemaakt kunnen worden, dan wordt verwacht dat u hiervoor uiterlijk 30 september 2013 een verbeterplan opstelt. Als hulpmiddel kunt u hierbij het aangeboden format verbeterplan VTH-kwaliteitscriteria hanteren.