Meer informatie over de modules

Het opleidingsprogramma Vergunningverleners Waterkwaliteit bestaat uit 4 niveaus. Elk niveau bestaat uit 4 modules. Bekijk in postervorm (pdf, 443 kB) het overzicht van alle 16 modules.

Meer details vindt u op het Leerportaal IenW en op het partnerportaal IenW. Als de pagina niet juist wordt weergegeven, probeer dan eerst in te loggen op het Leerportaal IenW of Partnerportaal IenW.

Niveau Module Meer informatie
Modules per niveau

Zelfscan

Beschikbaar vanaf 9 december 2019

Zelfscan Opleidingsprogramma Vergunningverlening Waterkwaliteit

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Niveau 1

Uitvoering vanaf januari 2020 (sinds juni 2020 online)

Omgevingswet en meldingen (Juridisch/Proces)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Afvalwaterkarakteristieken en eenvoudige zuiveringstechnieken (Technisch)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Waterwet en meldingen (Juridisch/Proces)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Het beoordelen en afhandelen van meldingen (Juridisch/Proces)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Niveau 2

Uitvoering vanaf september 2020, online

Het wettelijke kader: de wettelijke vergunningprocedure en de Omgevingswet (Juridisch/Proces)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Basiskennis zuiveringstechnieken en inleiding in de ABM (Technisch)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Inleiding in de immissietoets én advies vragen & geven (Effect)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Vooroverleg houden en het schrijven van een vergunning (Vaardigheden)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Niveau 3

Uitvoering vanaf september 2020

Toepassing immissietoets en ZZS (Effect)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

BBT-BREF, Zuiveringstechnieken en toepassing ABM (Technisch)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Het schrijven van een goede vergunning en basiskennis Brzo (Juridisch/Proces)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Gesprekstechnieken, adviesvaardigheden en bestuurlijke sensitiviteit (Vaardigheden)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Niveau 4

Uitvoering vanaf voorjaar 2022

ABM en BBT voor procesinstallaties en zuiveringen - (Technisch)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Tweedelijns beoordeling immissietoets, biologische monitoring en warmte/koude lozing (Effect)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Het schrijven van een vergunning zonder standaard (Juridisch/Proces)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW

Intervisie (Vaardigheden)

Via het Leerportaal IenW

Via het Partnerportaal IenW