Behandeling van afvalwater

De algemene regels geven voorschriften met betrekking tot afvalwater voor verschillende activiteiten. Bij sommige activiteiten worden alleen normen gesteld, soms wordt er een zuivering voorgeschreven voordat lozing mag plaatsvinden. Zuivering gebeurt door zuiveringsvoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • olieafscheiders,
  • vetafscheiders,
  • amalgaamafscheiders en
  • individuele behandeling van afvalwater (IBA's).