Overstromingsrisicobeheerplannen

De overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP-en) zijn volgens de vereisten van de EU Richtlijn Overstromingsrisico's in december 2015 beschikbaar gesteld voor het publiek. Voor ROR2 is de verplichting dat er in 2021 geactualiseerde plannen beschikbaar zijn voor het publiek; daar wordt nu aan gewerkt.

1e generatie ORBP-en

De ORBP-en uit 2015 zijn beschikbaar via de rechterbalk, onder het kopje documenten, op deze pagina.

2e generatie ORBP-en – vernieuwing

In december 2021 moeten de lidstaten de 2e generatie overstromingsrisicobeheerplannen beschikbaar stellen voor het publiek Nederland heeft besloten tot het maken van een nieuw ORBP omdat er sprake is van relevante ontwikkelingen en verbeteringen mogelijk zijn gebleken.  Ook in het nieuwe ORBP gaat Nederland uit van bestaande doelen en maatregelen voor overstromingsrisicobeheer en veranderen de bestaande bevoegdheden niet. Ook in het nieuwe ORBP zal een geactualiseerde maatregelentabel worden opgenomen die de basis is voor de monitoring van de maatregelen en de rapportage daarover in een volgend ORBP.

Nieuw is dat:

  • Het plan een terugblik geeft naar de vorige planperiode en de behaalde doelen;
  • Het plan aangeeft welke gebieden in Nederland een potentieel significant overstromingsrisico hebben;
  • Nederland één ORBP maakt dat geldt voor de aangewezen gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico in alle stroomgebieden;
  • Nederland, op aanraden van de EU Commissie, beter meetbare doelen opneemt in het ORBP.

Inspraak

Het nieuwe ORBP vormt een bijlage bij het nieuwe Nationaal Waterprogramma en volgt daarmee het nationale inspraaktraject dat voor het NWP wordt ingericht. Naar verwachting zal het ontwerp NWP, inclusief de bijlagen waaronder het ORBP in december 2020 ter inzage worden gelegd.