Leidraad overstromingssimulaties

De nieuwe leidraad voor het maken van overstromingssimulaties biedt praktische ondersteuning aan modelleurs en draagt bij aan consistentie tussen en reproduceerbaarheid van de overstromingsberekeningen.

Overstromingsmodellen worden gebruikt om een beeld te schetsen van de mogelijke gevolgen van overstromingen vanuit de zee, rivieren, meren, regionale en lokale watersystemen. Voor landelijke projecten zoals de EU Richtlijn overstromingsrisico’s en databases zoals Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO) is het belangrijk dat verschillende overstromingssimulaties op hoofdlijnen op een zoveel mogelijke uniforme manier gemaakt worden en de uitkomsten te vergelijken zijn. Een leidraad kan daaraan bijdragen. Voor modelleurs is het handig om procedures, voorbeelden en modelsuggesties aangedragen te krijgen bij het maken van het model volgens de nieuwste inzichten.

De nieuwe leidraad vervangt de ‘Leidraad overstromingsberekeningen voor VNK2’ en het handboek ‘Kwaliteitsborging overstromingsmodellen’. Actualisatie was o.a. nodig met het oog op de te hanteren hydraulische randvoorwaarden volgens het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI), maar ook vanwege nieuwe inzichten en omdat nieuwe software (3Di, DFlow-FM) en databronnen (AHN2/3) beschikbaar zijn.