Organisatie en planning van het implementatieproces ROR

Mijlpalen voor de tweede implementatieronde van de ROR zijn de rapportage van de Voorlopige Risicobeoordeling (dec. 2018), de beschikbaarheid van geactualiseerde kaarten (dec. 2019) en de productie van overstromingsrisicobeheerplannen (dec. 2021).

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de eindverantwoordelijke voor de implementatie van de Richtlijn Overstromingsrisico's. Het ministerie werkt nauw samen met de provincies, waterschappen, veiligheidsregio's, gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De manier waarop ROR2 wordt geïmplementeerd is vastgelegd in het document "Plan van aanpak 2e implementatieronde Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) 2016-2021 (pdf, 544 kB)", dat in april 2016 door de Stuurgroep Water is vastgesteld.

Korte termijn planning

In 2020 werken de partners aan de actualisering van het overstromingsrisicobeheerplan voor het Nederlandse deel van de stroomgebieden. Naar verwachting wordt het ontwerp plan in 2021 ter inzage gelegd, als onderdeel van het Nationaal Waterprogramma. Vanaf december 2021 moet het plan beschikbaar zijn voor het publiek. Gelijktijdig worden de 4 internationale stroomgebiedplannen geactualiseerd.