Organisatie en planning van het implementatieproces ROR

De Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) dateert van november 2007 en heeft als doel de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed, de economische bedrijvigheid en de infrastructuur te beperken.

In 2022 is de 3e implementatieronde gestart met het opstellen van een plan van aanpak: Plan van aanpak 3e implementatieronde Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) 2022-2028, dat in juli 2022 is vastgesteld.

Mijlpalen

Mijlpalen voor de 3e implementatieronde van de Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) zijn:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de eindverantwoordelijke voor de implementatie van de ROR. Het ministerie werkt nauw samen met de provincies, waterschappen, veiligheidsregio's, gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De manier waarop ROR3 wordt geïmplementeerd is vastgelegd in het document Plan van aanpak 3e implementatieronde Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) 2022-2028.

Korte termijn planning

In 2023 werken de partners aan de actualisering van de Voorlopige Overstromings Risico Beoordeling (VORB) en wordt gestart met de actualisering van de overstromingsgevaar- en –risicokaarten.