Internationale samenwerking

Internationale afstemming over de implementatie van de ROR is opgedeeld in:

Overleg in de Europese Werkgroep Floods (WgF)

In dit forum overleggen de EU lidstaten over aspecten van de richtlijntekst die uniforme uitleg of interpretatie behoeven. WgF dient bovendien als platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring over de implementatie van de ROR.

Internationale Riviercommissies

Internationale afstemming voor de productie van zowel de kaarten als de plannen gebeurt in de Internationale Riviercommissies (IRC's) voor de Rijn, Maas en Schelde en in de Internationale Stuurgroep Eems. De IRC's beperken zich tot afstemming voor de hoofdstromen en grote zijrivieren.

De internationale ORBP-en worden geschreven en bestuurlijk vastgesteld door de secretariaten van de Internationale Rivierencommissies voor de Rijn, Maas en Schelde en de Internationale Stuurgroep Eems, in samenspraak met de landenvertegenwoordigers.

Overlegstructuren voor kleine grensoverschrijdende wateren

Voor kleine grensoverschrijdende rivieren met potentiële overstromingsrisico's vindt afstemming plaats binnen bilaterale overlegstructuren.