Opgevulde hoogtekaarten

De opgevulde hoogtekaarten zijn via een webviewer in te zien op https://stowa.lizard.net en te downloaden. Daarbij geldt een datalimiet van 1 miljard pixels, wat neerkomt op een oppervlak van maximaal 31,6 x 31,6 km aan 1m pixels). Hiervoor is een login vereist, welke kan worden aangevraagd via info@lizard.net. Hier ga je naar Open Data Layers Menu en Selecteer je AHN2/3 WSS.

De opgevulde AHN2 en AHN3-kaarten zijn ook als WMS te bekijken in GIS (maar niet te downloaden als rasterdata). Het adres van de WMS is: https://stowa.lizard.net/wms/public/?request=GetCapabilities