Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten

De ROR verplicht de lidstaten om overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten te maken. Sinds 20 december 2013 zijn die beschikbaar voor het publiek via www.risicokaart.nl.

Voor ROR2 is de verplichting dat er in december 2019 geactualiseerde kaarten beschikbaar zijn.

De kaarten geven inzicht in de kans op en de gevolgen van een overstroming en vormen de basis voor de aanpak van het beheer van die risico's. Op www.risicokaart.nl is uitgebreid beschreven wat er precies te zien op de kaarten.

Onder het kopje "Documenten" zijn de volgende achtergronddocumenten bij de productie van de kaarten te downloaden:

Afstemming kaarten grenswateren: Overzicht grensoverschrijdende afstemming overstromingsrisico- en gevaarkaarten (december 2013). Dit document bevat een overzicht van de internationale overlegstructuren waarbinnen afstemming heeft plaatsgevondenover de voor de ROR verplichte producten: kaarten en plannen.

Internationale informatie-uitwisseling kaarten Maas: Rapport over de uitwisseling van informatie voorafgaand aan de opstelling van overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten in het internationale stroomgebiedsdistrict Maas. Dit document bevat de rapportage van de gepleegde internationale informatie-uitwisseling.

Internationale informatie-uitwisseling kaarten Rijn: Rapportage over de totstandbrenging van overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten in het internationale stroomgebiedsdistrict Rijn. Dit document bevat de rapportage van de gepleegde informatie-uitwisseling.

Handboek overstromingsrisico's op de kaart: Handboek overstromingsrisico's op de kaart, over de methode van kaartproductie in het kader van de EU-ROR (Slager, K., M. van der Doef, 2014). Dit document beschrijft op gedetailleerde en consistente wijze de productiemethoden van de gepubliceerde kaarten.