Internationale samenwerking

Internationale afstemming over de implementatie van de ROR gebeurt volgens de daartoe opgestelde Internationale Strategie en is opgedeeld in:

Overleg in de Europese Werkgroep F (WG F)

In dit forum overleggen lidstaten over aspecten van de richtlijntekst die uniforme uitleg of interpretatie behoeven. Verder dient WG F als platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring over de implementatie van de ROR.

De lidstaten rapporteren over de implementatie van de ROR via de zogenaamde Reporting sheets.

Internationale Riviercommissies

Internationale afstemming voor de productie van zowel de kaarten als de plannen gebeurt in de Internationale Riviercommissies (IRC's) voor de Rijn, Maas en Schelde en in de Internationale Stuurgroep Eems. De IRC's beperken zich tot afstemming voor de hoofdstromen en grote zijrivieren.

De internationale delen A van de ORBP-en worden geschreven en bestuurlijk vastgesteld door de secretariaten van de Internationale Rivierencommissies voor de Rijn, Maas en Schelde en de Internationale Stuurgroep Eems.

Overlegstructuren voor kleine grensoverschrijdende wateren

Voor kleine grensoverschrijdende rivieren met potentiële overstromingsrisico's vindt afstemming plaats binnen bilaterale overlegstructuren.