Organisatie en planning van het implementatieproces ROR

In maart 2016 is de eerste implementatieronde van de ROR met de rapportage over de doelen en maatregelen in de overstromingsrisicobeheerplannen afgesloten. Mijlpijlen voor de tweede implementatieronde (ROR2) zijn de rapportage van de Voorlopige Risicobeoordeling (dec. 2018), de beschikbaarheid van geactualiseerde kaarten (dec. 2019) en de productie van overstromingsrisicobeheerplannen (dec. 2021).

Implementatie van de Richtlijn Overstromingsrisico's vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met de provincies, waterschappen, veiligheidsregio's en gemeenten.

De manier waarop ROR2 wordt geïmplementeerd is vastgelegd in het document "Plan van aanpak 2e implementatieronde Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) 2016-2021", dat in april 2016 door de stuurgroep water is geaccepteerd.  De structuur van ROR1 wordt in principe gehandhaafd.

Korte termijn planning

In 2016 is gewerkt aan de voorbereiding van de Voorlopige Risicobeoordeling op basis waarvan de gebieden met een potentieel significant risico (het toepassingsbereik ROR) worden vastgesteld. Begin 2017 worden de resultaten in regiobijeenkomsten voorgelegd aan de betrokken partners. In april/juli 2017 zal het advies over de voorlopige risicobeoordeling worden voorgelegd aan de ambtelijke stuurgroep IMPRO om vervolgens in oktober 2017 te worden vastgesteld in de Stuurgroep Water.


Documenten