Direct lozen op een persleiding

Vraag

Is er op grond van de Waterwet een vergunning nodig voor het (direct) lozen op en persleiding of een rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie)?

Antwoord

Lozingen op een zuiveringtechnisch werk, anders dan via de gemeentelijke riolering, vallen onder de vergunningplicht van artikel 6.2 lid 2 Waterwet. De persleiding naar de rwzi kan behoren tot het zuiveringtechnische werk, zodat ook voor het lozen op de persleiding een watervergunning is vereist.

Zie de pagina vergunningplichtig handelen in het Handboek Water.