Onttrekking grondwater bij ontwatering of afwatering

Vraag

In de oude Grondwaterwet was opgenomen dat de wet niet van toepassing was op het onttrekken van grondwater bij de ontwatering of afwatering van gronden. In de Waterwet is die uitsluiting niet gemaakt. Valt drainage nu onder regelgeving voor grondwater?

Antwoord

Bij ontwatering is er geen sprake van onttrekken in de zin van artikel 6.4, onderdeel a, van de Waterwet. Het doel van het onttrekken is immers het drooghouden van gronden (ontwateren), en niet het gebruik van het onttrokken water in de industrie. Conclusie: artikel 6.4 Waterwet is niet van toepassing op ontwatering. Het is wel mogelijk dat in de keur van het waterschap regels over drainage worden gesteld.

Zie de pagina grondwater onttrekken of infiltreren in het Handboek Water.