Calamiteitenplannen

Vraag

Op grond van welke wetgeving moeten calamiteitenplannen voor overstromingen worden opgesteld?

Antwoord

De verplichting om calamiteitenplannen op te stellen staat in artikel 5.29 Waterwet. Dit zijn algemene calamiteitenplannen; ze hebben betrekking op overstromingen maar bijvoorbeeld ook op rampen bij bedrijven waardoor verontreiniging van het oppervlaktewater kan ontstaan.
Op grond van de artikelen 4.6, 4.11 en 4.16 van het Waterbesluit dienen de waterplannen en beheerplannen meer specifieke doelstellingen en maatregelen als bedoeld in artikel 7 van de (Europese) Richtlijn overstromingsrisico's te bevatten. Het nationale waterplan dient daarnaast de overstromingsrisicobeheerplannen te omvatten voor de vier stroomgebieden op het Nederlandse grondgebied (artikel 4.5 Waterbesluit).

Zie de pagina gevaar voor waterstaatswerken in het Handboek Water.