Beroep tegen besluit waterbeheerplan

Vraag

Is er beroep mogelijk tegen het besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het waterbeheerplan?

Antwoord

Vanwege artikel 1.8 van de Invoeringswet Waterwet (Kamerstukken II, 2008 2009, 31 858, nr. 2) is hoofdstuk XIX van de Waterschapswet komen te vervallen. Door het vervallen van artikel 151 Waterschapswet en gelet op artikel 8.2 onder c van de Algemene wet bestuursrecht is beroep tegen het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten niet meer mogelijk.