Afnameverplichting waterschap voor bedrijfsafvalwater

Vraag

Heeft het waterschap onder de Waterwet een afnameverplichting voor afvalwater van bedrijven?

Antwoord

Het waterschap heeft een afnameverplichting van stedelijk afvalwater. Dat is huishoudelijk afvalwater eventueel vermengd met ander afvalwater zoals bedrijfsafvalwater. De gemeente heeft echter geen afnameverplichting van het bedrijfsafvalwater want dat is geen onderdeel van de gemeentelijke zorgplicht voor stedelijk afvalwater. Uitgangspunt van de afvalwaterwetgeving is dat bedrijven in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun afvalwater.